Acceptans


Du är där du är.
Oavsett var på jorden du åker.
Du är alltid med.
Det finns ingenstans att fly,
och varför skulle du?

Yoga är inte några fysiska övningar utförda i snygga kläder.
Yoga är förening
med allt.
Vilket redan är sant
men kanske inte emottaget.
Öppna upp. Öppna upp. Öppna upp.
Ta emot. Ta emot. Ta emot.
Ta emot ALLT.
Allt som är du.
Du kan ändå inte välja bort något, även om du kanske
kan gömma det på något sofistikerat sätt.
Strutsa ner huvudet i sanden tills det inte går längre.
Om du flyr från det jobbiga
flyr du samtidigt från det härliga
och spektrat av livet blir snävare.
Låt spektrat sträcka sig till det oändliga.
Låt din relation till dig själv vara
en stor öppen famn.
Allt är välkommet.
Alla känslor, alla tankar, alla skuggor, allt ljus, alla personligheter du inrymmer.
Alla intressanta historier, alla pinsamheter.
Alla sköna skämt och alla dåliga.
Alla skönhetsfläckar och alla skrubbsår.

Allt är lika mycket värt.

Det är mer än bara acceptans.
I acceptans kan det finnas
en önskan att något ska vara annorlunda.
Okej då, nu är det så här och jag kan väl acceptera det DÅ,
det ska man ju göra som yogi JU
så då gör jag det VÄL..

Låt din öppna famn vara öppen för allt,
med en känsla av att allt är magiskt.
~ Magnifikt. Storslaget. Förunderligt. Mysteriskt. Oberäkneligt. Gudinnerligt. ~
Ta in en situation som du upplever som jobbig,
och välj att se den så här istället.
Inklusive dina egna känslor runt det.
Vem är du att värdera den?

När något är annorlunda än vad du önskar–
öppna din famn ännu mer.
När någon gör annorlunda än vad du vill–
öppna ditt hjärta ännu mer för den personen och
se den med de mest kärleksfulla ögon du bara kan.
Gråt om det behövs, men dra dig inte energimässigt undan.
Låt ditt hjärtas energi röra sig i riktning mot dina utmaningar.
Låt din kärlek flöda till dina fiender.

Var som Jesus.

Sätt dina gränser om det behövs, men för Guds skull–
var som Jesus.
Inte någon gång i framtiden när du är redo,
när du har läkt det här och det här
gått den här och den här utbildningen
gjort de här och de här yogaövningarna till perfektion
lärt dig hela Siri Guru Granth och Eckhart Tolle utantill
kunnat sitta i shuniya i 62 minuter.
Var som Jesus NU!
Vänd dig till personen närmast dig och var Jesus.
Medkänsla, förståelse, förlåtelse, villighet att hjälpa.
Se att den andra personen är Du.
Se att den andra personen är Gud.
Du behöver inte säga något särskilt, göra något särskilt.
Bara var Jesus. Var en levande bön.
NU!
Vänta inte en sekund. Gör det NUUUUU!
Vänta inte!
En sekund blir alltid till en minut
som blir en dag
som blir ett år
som blir en evighet
och helt plötsligt ligger du och dör och har missat chansen att vara som Jesus.
80 år av väntan på rätt tillfälle eller 80 år av fullkomlig kärlek och öppenhet.

Du väljer.
Nu.

  • Leave a comment:

  •