Meditera

Enligt yogisk vetenskap sker olika saker i vår kropp, sinne och energisystem beroende på hur länge vi mediterar. 

3 min: påverkar blodcirkulationen och sätter ett avtryck i vårt elektromagnetiska fält (auran).
11 min: påverkar hypofysen som styr hela hormonsystemet; gör att nervsystemet lär sig något nytt och förändras.
22 min: balanserar de tre delarna av sinnet – det beskyddande, det positiva och det meditativa sinnet – och gör att de börjar samarbeta.
31 min: påverkar alla kroppens celler och biorytm, påverkar alla 8 chakrana och alla lager av sinnets uttryck och projektion.
62 min: förändrar den grå massan i hjärnan. Lyfter upp och integrerar det undermedvetnas "skuggsidor" (och alla dess dolda gåvor).
2,5 timme: skapar ett nytt mönster i det undermedvetna i samklang med det Universella sinnet. Ger en effekt som håller i sig hela dagen.

  • Leave a comment:

  •