Meditera i Stormens Öga

MEDVETENHETENS YOGA

Kundaliniyoga kallas så: Medvetenhetens Yoga. 
Syftet med yogan är att vi ska kunna möta livet så medvetet vi bara kan.
Punkt.
Medvetenhet på alla livets olika arenor.

När jag fylls av rädslor, sorg, känsla av ensamhet, förtvivlan – hur kan jag möta mig själv i största medvetenhet och medkänsla då?
När jag ställs inför utmaningar på jobbet – hur beter sig medvetenheten då?
När mina medmänniskor inte beter sig som jag tycker att de ska – vilka ord och vilka handlingar uttrycker sig medvetenheten med då?
När jag blir sjuk eller ruinerad – med vilka ögon kan medvetenheten se med då?

Yogan hjälper oss att självreflektera. Det blir svårare och svårare att bete sig omedvetet (vilket är att bete sig reaktivt, göra saker vi vanligtvis inte vill eller kan stå för, säga dumma saker och sen få skörda frukterna av dessa omedvetna handlingar i form av att en liknande situation kommer tillbaks till oss, ofta med högre volym än tidigare, så att vi får en ny chans att möta den medvetet). Yogan gör oss smärtsamt medvetna om våra mönster. Medvetenhet blir den enda möjliga vägen fram.
Att fånga sig själv i stundens hetta
och göra
annorlunda.
Annorlunda mot hur vi har gjort förut.
Annorlunda mot hur våra föräldrar och förfäder alltid har gjort.
Jag är resultatet av mitt släktes utveckling.
Allt det som de har byggt upp får jag ta vid.
Utmaningar som jag möter i livet är saker som de inte förmådde handskas med, men som jag är stark nog att möta.
Jag har chans att välja annorlunda,
agera annorlunda,
säga annorlunda.
Jag kan ta ut en ny riktning för mig själv och kommande generationer.
Jag kan välja vad jag vill föra vidare.

The time is NOW and now is the time.

Sat Nam,

  • Leave a comment:

  •